Home > Jaruwan Laksanajan

Jaruwan Laksanajan

สาส์นจาก ผู้อำนวยการ

สาส์นจากผู้อำนวยการ            ” สวัสดีครับ ท่านผู้รักสัตว์เลี้ยง ทุกท่าน โรงพยาบาลสัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทย์ อัครกุมารี มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ยินดี บริการรับใช้ ดูแล สัตว์เลี้ยง ของท่านเหมือนลูกหลานของเรา บริการด้วยความเอาใจใส่ ของหมอ และ ทีมงาน มีเครื่องมือ พร้อมให้บริการ และกำลัง จะมีสินค้า ที่น่ารัก มาให้ทุกๆท่าน เลือก ซื้อ ในลำดับถัดไปจากนี้อีกไม่นาน เราจะมีโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ให้บริการควบคู่ไปกับ โรงพยาบาลสัตว์เ ล็ก ”                                                                                                                                             …

Read More »

AVC brought you a good news for pet lovers and pet lovers to-be

         October 29th, 2019 Dr.Rattapan Pattanarangsan was invited as a guest speaker for Walailak University Health Promoting Radio Program ( วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ). Dr.Rattapan Pattanarangsan brought an interesting topic of “A new longevity elixir; house pets”. A talk is based on finding of a newly published paper …

Read More »

อ.รัฐพันธ์ นำทีมเก็บตัวอย่างเลือดวัวชน

         เมื่อวันที่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 อาจารย์ น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์ และสพ.ญ.ปุริมา พรหมมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เข้าเก็บตัวอย่างเลือดวัวชน ซึ่งวัวชนของภาคใต้นี้ ถือได้ว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งประเมินปริมาณเงินประมาณห้าพันล้านบาทต่อปี ราคาสูงสุดสำหรับการแข่งขันแกรนด์แชมเปี้ยน สูงถึง 10 ล้านบาท โรงพยาบาลวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จะพร้อมบริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาการจัดการขั้นพื้นฐาน สำหรับวัวชน ในเดือนหน้าที่จะถึงนี้ และอีกไม่นานเกินรอ โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการในต้นปี 2563

Read More »

ประชุมโรงพยาบาลสัตว์เพื่อระดมความคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

         เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมโรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ คลินิก น.สพ. ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร รักษาการแทนคณบดีและน.สพ.อิทธิเดช วิเชียรรัตน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ประชุมหารือเพื่อระดมความคิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการ การเพิ่มศักยภาพในงานบริการ ร่วมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Read More »

Work shop การวินิจฉัยโรคภายในช่องท้องด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ม.วลัยลักษณ์ ได้จัดอบรมวินิจฉัยโรคภายในช่องท้องด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ หัวข้อ One Day Work shop: Tip & Trick for Abdominal Ultrasound Diagnosis ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ม.วลัยลักษณ์ โดย Dr. Stefan Unterer อาจารย์พิเศษ จากประเทศเยอรมัน แก่คณะสัตวแพทย์ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และต่างจังหวัด การอบรมนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วงเช้ามีการบรรยาย โดย Dr. Stefan Unterer ได้แนะนำ Tip & Trick และความรู้สำหรัการวินิจฉัยโรคภายในช่องท้องด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ให้แก่สัตวแพทย์ จากนั้น ช่วงบ่ายวิทยากรได้มีการให้ผู้เข้าอบรมทุกคน ลงมือปฏิบัติจริงในการได้ทดลองวินิจฉัยโรคภายในช่องท้องด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือ …

Read More »

ความคืบหน้าโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ม.วลัยลักษณ์

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้มีการวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยมีความมุ่งมั่นก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ในระยะที่ ๑ ประกอบด้วยอากคาร A อาคารอายุศาสตร์ม้าและสัตว์เคี้ยงเอื้อง และการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตย์ทั่วไปโดยรอบ มุ่งเน้นการวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ด้านปศุสัตว์และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ของประเทศและของภูมิภาค

Read More »

ทีมงานคุณภาพ โรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารียินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2561ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชยินดีให้บริการชุมชนด้านสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก และสัตว์เลี้ยงพิเศษทั้งด้านการรักษาด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม กายภาพบำบัด และอื่นๆเปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่  Tel : 075 673 920 Fax : 07567 3903 Facebook : คลิก

Read More »