สาส์นจาก ผู้อำนวยการ


0

075-673902 , 075-673904

Home

เปิดให้บริการทุกวัน Mon – Sun 8:30 – 16:30


Facebook


Twitter


Google-plus


Instagram


Youtube

น.สพ.อิทธิเดช วิเชียรรัตน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สวัสดีครับ ท่านผู้รักสัตว์เลี้ยง ทุกท่าน โรงพยาบาลสัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทย์ อัครกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีบริการรับใช้ …

Read More

ข้อมูลโรงพยาบาล


0

075-673902 , 075-673904

Home

เปิดให้บริการทุกวัน จ – ศ 8:30 – 16:30 ยกเว้น พฤ.ช่วงบ่าย


Facebook


Twitter


Google-plus


Instagram


Youtube

AVC
ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสัตว์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
โรงพยาบาลสัตว์ อยู่ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยสัตวิแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โดยประกอบด้วย 2 โรงพยาบาลสัตว์คือ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก …

Read More

Blood samples from fighting bulls


0

          October 28th, 2019 Dr.Rattapan Pattanarangsan and Dr.Purima Phrommontri along with Akkahararatchakumari Veterinary Teaching Hospital staffs went out for fighting bulls’ blood collection mission. The aim …

Read More

Work shop: Tip & Trick for Abdominal Ultrasound Diagnosis


0

Akkhararatchakumari Veterinary College’s hospital brought to the local veterinary community of southern Thailand Prof.Dr.Stefan Unterer a world-class expert in small animal ultrasonography. On September 3rd, 2019 AVC hospital along with …

Read More

Work shop การวินิจฉัยโรคภายในช่องท้องด้วยเครื่องอัลตราซาวด์


0

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ม.วลัยลักษณ์ ได้จัดอบรมวินิจฉัยโรคภายในช่องท้องด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ หัวข้อ One Day Work shop: Tip & Trick for Abdominal Ultrasound Diagnosisโดย Dr. Stefan Unterer อาจารย์พิเศษ จาก ประเทศเยอรมัน …

Read More