ประกาศปรับเปลี่ยนวันและเวลาทำการของโรงพยาบาล เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของ โรคไวรัสโควิค COVID – 19


0

075-673902 , 075-673904

หน้าแรก

Mon – Sun 8:30 – 16:30


Facebook


Twitter


Google-plus


Instagram


Youtube

ประกาศปรับเปลี่ยนวันและเวลาทำการของโรงพยาบาล เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของ โรคไวรัสโควิค COVID – 19

 

ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าทางโรงพยาบาล จะเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำการ
“ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม …

Read More

ประกาศ ขอภัยในความไม่สะดวก และขอบพระคุณที่ทุกท่านให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


0

075-673902 , 075-673904

หน้าแรก

Mon – Sun 8:30 – 16:30


Facebook


Twitter


Google-plus


Instagram


Youtube

ประกาศ ขอภัยในความไม่สะดวก และขอบพระคุณที่ทุกท่านให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

         

#gallery-1 …

Read More