ตามที่ได้มีการจัดตั้งโครงการบ้านรักษ์สุนัขของมหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์พักพิงสุนัขที่มีสุนัขไร้บ้าน อยู่ในความดูแลกว่าสี่ร้อยตัวเป็นศูนย์พักพิงสุนัขภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยจะเป็นศูนย์ที่รับสุนัขไร้บ้านมาดูแลเพื่อรอการหาบ้านใหม่ ทางวิทยาลัยฯ จึงได้จัดตั้งโครงการเพื่อฝึกสุนัข นำโดย อาจารย์ สพ.ญ.วรกาญจน์ บุญเหาะ ผู้ควบคุมการฝึก และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ช่วย ในปรับพฤติกรรมสุนัขให้พร้อมในการหาบ้านใหม่ และให้ฝึกคำสั่งง่ายๆเพื่อให้สุนัขเชื่อฟังคำสั่ง โดยมีการใช้โรงพยาบาลสัตว์เล็กเป็นสถานที่ฝึก

Facebook Comments Box