ตรวจสุขภาพสุกร
ตรวจสุขภาพสุกร
ตรวจสุขภาพสุกร
ตรวจสุขภาพสุกร

Akkhraratchakumari Veterinary College

ตรวจสุขภาพสุกร ณ บ่อบำบัดน้ำเสีย

ในวันที่ 13 กันยายน 2564 นำทีมโดย อาจารย์ สพ.ญ. รัชฎาพร บริพันธ์ุ และทีมโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ วิทยาลัยสัตวแพทย์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์ ได้ทำการออกเคสดูแลสุขภาพสุกรในบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ทำการตรวจรักษาเคสสุกรป่วยและให้คำแนะนำการจัดการการเลี้ยงสุกรเบื้องต้นแกเกษตรกรผู้ดูแล

[pvcp_1]