เครื่องวางยาสลบ
เครื่องวางยาสลบ
Learning the anesthetic machines
เครื่องวางยาสลบ

Akkhraratchakumari Veterinary College

เรียนรู้การใช้เครื่องวางยาสลบ อย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ

 ในวันที่ 26 ก.พ. 2565 นำทีมโดย รศ ดร น.สพ. สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา อาจารย์ประจำ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้ความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องวางยาสลบของอย่างละเอียด , การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการวางสลบ และ ได้เข้าถึงการกระบวนการทำงานของเครื่องวางยาสลบอย่างแท้จริงเพื่อนำไปใช้กับการผ่าตัด แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3

[pvcp_1]