“ยินดีให้บริการ ด้วยทีมงานคุณภาพ”

คลินิกเฉพาะทาง

Shape

คลินิกหัวใจ

โรคหัวใจในแมวและโรคหัวใจในสุนัข  เป็นอาการโรคที่เกิดขึ้นได้จากความผิดปกติของโครงสร้างและการทำหน้าที่ของหัวใจ หรือเป็นความผิดปกติของหัวใจตั้งแต่แรกเกิด อาการของโรคหัวใจที่เรียกว่าหัวใจล้มเหลว ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ เป็นผลให้เนื้อเยื่อและอวัยวะสำคัญต่างๆ ไปเลี้ยงน้อยลง ซึ่งอาจจะแสดงให้เห็นตั้งแต่แรกเกิด หรือตามมาที่หลัง

คลินิกผิวหนัง

  “โรคผิวหนัง”  หนึ่งในปัญหาที่เจ้าของมักจะพบเจอบ่อยๆ ในสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาโรคผิวหนังจะแสดงอาการคล้ายๆ กัน เช่น คัน เกา ผิวหนังแดงอักเสบ ขนร่วง มีตุ่มหนองตามตัว มีสะเก็ด ผิวหนังหลุดลอก บางครั้งก็ส่งกลิ่นเหม็น แถมบางโรคก็ยังติดต่อมาสู่คนอีก ถึงแม้จะไม่เป็นอันตรายรุนแรงถึงแก่ชีวิตเฉียบพลัน แต่ก็สร้างความวิตกกังวลให้คนรักสัตว์อย่างเราๆได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียว

คลินิกโรคแมว

โรคไข้หวัดแมว โรคไข้หัดแมว โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคช่องท้องอักเสบในแมว โรคทางเดินปัสสาวะส่วนล่างของแมว (FLUTD) ฯลฯ

คลินิกเฉพาะทางสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ หรือ Exotic pets หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้ แต่บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไร สัตว์พิเศษนั้นเป็นคำจำกัดความที่เราใช้เรียกสัตว์เลี้ยงชนิดใดก็ได้ ที่ไม่ใช่สุนัขและแมว (ในชนิดปรกติ) เช่น ลิงมาโมเสท, ชูการ์ไกรเดอร์, เฟอเรท, ชินชิล่า, เฟนเน็คฟ็อกซ์. แรคคูน, สกั๊งค์ เป็นต้น และไม่นับรวมสัตว์ในภาคปศุสัตว์ นักวิชาการบางท่านอาจถือว่า Exotic pets จะใช้จำกัดความเฉพาะสัตว์แปลก ๆ ชนิดที่มีพันธุ์มาจากต่างประเทศเท่านั้น แต่สำหรับบางตำรา ก็นับรวมสัตว์ป่าประจำถิ่น (ที่ชอบด้วยกฎหมาย) เข้ารวมอยู่ในกลุ่มExotic pets ด้วยเช่นเดียวกัน

คลินิกเฉพาะทางสัตว์น้ำ

เนื่องสัตว์น้ำเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมไม่แพ้สัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สามารถพบการป่วย และความผิดปกติต่างๆ ได้ซึ่ง มักเป็นปัญหา และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงเป็นอย่างมากซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการป่วยนั้นมีอยู่ค่อนข้างมาก แต่สามารถแบ่งสาเหตุของการแสดงอาการในสัตว์น้ำได้ 2 แบบได้แก่ โรคที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ (Infectious disease) และไม่ติดเชื้อ (Non-infectious disease) ซึ่งภาวะติดเชื้อในที่นี้คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถส่งผลด้านสุขภาพแก่สัตว์น้ำ เช่น เชื้อไวรัส, เชื้อแบคทีเรีย, เชื้อรา, และ ปรสิต ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เห็นรอยโรค หรือ ภาวะที่แปลงไปที่เจ้าของสัตว์สามารถสังเกตเห็น นอกจากการติดเชื้อที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้ว ด้วยความแตกต่างทาง สีระวิทยา สัตว์น้ำนั้นเป็นสัตว์เลือดเย็น (Poikilotherm) และเป็นสัตว์น้ำที่ เรา ๆนั้นมักเลี้ยงไว้ในภาชนะต่าง ๆ ตามความชอบ โดยที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำเป็นระยะ และมีระบบบำบัดน้ำหรือไม่ก็ตามซึ่งการจัดการของเสียต่างๆ ในน้ำที่ใช้เลี้ยงจะมาจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำเท่านั้น ผู้เขียนขออนุญาตเรียก ระบบการเลี้ยงนี้ง่าย ๆ ว่า”ระบบปิด” ซึ่งการจัดการคุณภาพน้ำที่ไม่เหมาะสมในระบบปิดนี้เองที่มักก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลเสียด้านสุขภาพอย่างที่คาดไม่ถึง ซึ่งส่วนสำคัญในโรคสัตว์น้ำที่มีสาเหตุจากการไม่ติดเชื้อ (Non-infectious disease) มีตัวอย่างเช่น สารแอมโมเนียที่มากเกินไปในน้ำ, สารคลอรีนในน้ำประปา, อุณหภูมิที่ สูงหรือต่ำเกินไป และ อีกมากมาย ซึ่งเมื่อพบอุบัติการณ์ของการป่วยขึ้นแล้ว การสืบค้นเพื่อหาสาเหตุ และการรักษาโรคมักจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสัตว์น้ำมีลักษณะจำเพาะหลายอย่างที่แตกต่างจากสัตว์เลือดอุ่น โดยที่สิ่งแวดล้อมมักมีผลต่อกระบวนการทำงานในระบบต่างของร่างกาย ซึ่งในหากมองในส่วนของสุขภาพสัตว์ในนั้นปัจจัยสำคัญคือ ภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำ, ความรุนแรงในการก่อโรคของเชื้อ และ สิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา