โรงพยาบาลสัตว์ ม.วลัยลักษณ์

โรงพยาบาลสัตว์ อยู่ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยสัตวิแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โดยประกอบด้วย 2 โรงพยาบาลสัตว์คือ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก และโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ ทั้งในและนอกพื้นที่

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ให้บริการตรวจรักษา ทำหมัน ฉีดวัคซีน ตรวจวินิจฉัยโรค
โดยใช้ห้องปฏิบัติการ ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ทันตกรรม
การตรวจวินิจฉัยผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล เครื่องอัลตร้าซาวด์ การรักษาด้วยเลเซอร์ และธาราบำบัด

โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า

ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน ช้างและสัตว์ป่า ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในวิชาสัตว์ใหญ่ สัตว์ปศุสัตว์ ช้างและสัตว์ป่า ฯลฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.น.สพ.ดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ

สัตวแพทย์ประจำ

ความเชี่ยวชาญด้าน สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง

สพ.ญ.อาภา กมณฑลาภิเษก

สัตวแพทย์ประจำ

ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาแมว

สพ.ญ.ปุริมา พรหมมนตรี

สัตวแพทย์ประจำ

ความเชี่ยวชาญด้าน การผ่าตัดกระดูก

Who is it for?

The course is aimed at anyone who wants to create websites on their own, and possibly work as a freelancer or employee in the field of web design and development. We cover everything, so even if you've never seen HTML code in your life, you'll be able to quickly jump in.

ยินดีให้บริการ

สามารถเข้าใช้บริการ รักษาสัตว์ ฉีดวัคซิน คลินิกโรคหัวใจ คลินิกระบบสืบพันธ์ ศูนย์ ผ่าตัดกระดูกและข้อ Rehabilation ทำหมัน ตรวจวินิจฉัยโรค
โดยใช้ห้องปฏิบัติการ ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ทันตกรรม การตรวจวินิจฉัยผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล เครื่องอัลตร้าซาวด์ การรักษาด้วยเลเซอร์ ฯลฯ
โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 075-673902 , 075-673904

เวลาทำการ

เปืดทำการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์
เวลา 08.30 - 16.30 น.

ที่ตั้ง

โรงพยาบาลสัตว์ วิทยาลัยสัตวิแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

Facebook Comments Box