ทันตกรรม

สัตว์เลี้ยงของท่านมีกลิ่นปากหรือไม่คะ ?

กลิ่นปากมักเป็นสิ่งที่เราสังเกตได้เบื้องต้นเมื่อช่องปากเริ่มมีปัญหาค่ะ ปัญหาช่องปากเป็นปัญหาใกล้ตัวที่เรามักมองข้าม เพราะสุขภาพช่องปากของสุนัขเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และหากปัญหามีการลุกลามไปจะส่งผลให้สุนัขไม่ยอมกินอาหาร ทำให้สุขภาพร่างกายก็เสื่อมโทรมในที่สุด ในช่องปากซึ่งพบได้บ่อยที่สุดและเป็นปัญหา ก็คือ การเกิดหินปูนตามขอบฟัน ซึ่งสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองของเหงือกรอบฐานของฟัน หากปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ จะเกิดการติดเชื้อ ส่งผลให้เหงือกอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ และเจ็บคอค่ะ ในทางกลับกันหากท่านมีการดูแลเป็นประจำแล้ว แน่นอนว่าเจ้าตัวน้อยของท่านจะต้องมีสุขภาพปากและฟันที่แข็งแรง ยิ้มสวยอย่างแน่นอน

ปัญหาในช่องปากในสัตว์เลี้ยงที่พบได้บ่อย  โรคเหงือกอักเสบ เป็นการอักเสบบริเวณขอบเหงือก โรคปริทันต์

เป็นการอักเสบของเหงือก เอ็นยืดปริทันต์ เคลือบรากฟัน และกระดูกเบ้าฟัน การเกิดคราบจุลินทรีย์ (Plaque) มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่สามารถกำจัดออกไปได้ด้วยการแปรงฟัน ส่วน คราบหินปูน (Tartar, Calculus) ไม่สามารถทำความสะอาดได้ด้วยการแปรงฟัน ต้องทำการรักษาโดยการขูดหินปูน

ปัญหาการสบฟันผิดปกติในสัตว์ฟันแทะ เช่น กระต่าย หนู เป็นต้น

  • ขูดหินปูน
  • ถอดฟัน
  • ปัญหาช่องปากในกระต่าย

การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากแก่สัตว์เลี้ยง

โดยปกติควรแปรงฟันแก่สัตว์เลี้ยงวันละ 1 ครั้ง โดยใช้ยาสีฟันของสัตว์ ซึ่งจะมีรสที่สัตว์ชอบ และควรได้รับการขูดหินปูนทุก 6 เดือน

โรงพยาบาลสัตว์ของเรา โดยดำเนินการให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพช่องปาก การตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน เคลือบฟลูโอไรด์ ถอนฟัน ตัดฟันกระต่าย เป็นต้น

ติดต่อเรา