อาจารย์สัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ รักษาสุขภาพวัวชน

Akkhraratchakumari Veterinary College

ในช่วงปิดภาคการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมตรวจสุขภาพและรักษา วัวชน ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ นำทีมโดย สัตวแพทย์หญิง แพรวรรณ จันทร์ประทีป , อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง นภสร แพ่งประสิทธิ์ และอาจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร. ชลัชวรรณ แสนเสมอ ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติทางคลินิก วัวชน และทำหัตถการทางสัตวแพทย์ รวมไปถึงได้สัมผัสการทำงานของสัตวแพทย์ที่ทำงานด้านปศุสัตว์และสัตว์ป่าโดยตรง

Total Page Visits: 64

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper matti pibus leo.

ติดต่อเรา