ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์ กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรม และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท กรีน อินโนเวทีฟไบเทคโนโลยี จำกัด ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรในกิจกรรมอภิปรายงานวิจัยและแผนการวิจัยระดับแนวหน้าในสาขาสัตวแพทย์แก่คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางานวิจัย และเทรนด์งานวิจัยในปัจจุบันนี้ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการสร้างงานวิจัยแก่บุคคลากรวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีได้เป็นอย่างยิ่ง

Facebook Comments Box