อภิปรายแนวโน้มแผนงานวิจัยระดับแนวหน้าในภาคเอกชน

          ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์ กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรม และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท กรีน อินโนเวทีฟไบเทคโนโลยี จำกัด ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรในกิจกรรมอภิปรายงานวิจัยและแผนการวิจัยระดับแนวหน้าในสาขาสัตวแพทย์แก่คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางานวิจัย และเทรนด์งานวิจัยในปัจจุบันนี้ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการสร้างงานวิจัยแก่บุคคลากรวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีได้เป็นอย่างยิ่ง

Facebook Comments

About Jaruwan Laksanajan

Check Also

รพส. เปิดบ้านต้อนรับสัตวแพทย์ จัดอบรมการศัลยกรรมด้วยวิธีผ่าตัดส่องกล้องพื้นฐาน

         โรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เปิดบ้านต้อนรับทีมสัตวแพทย์ จัดอบรม หัวข้อการศัลยกรรมด้วยวิธีผ่าตัดส่องกล้องพื้นฐานและการทำหมันสุนัขเพศเมียด้วยวิธีการผ่าตัดส่องกล้อง เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา …