ประกาศปรับเปลี่ยนวันและเวลาทำการของโรงพยาบาล เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของ โรคไวรัสโควิค COVID – 19

 

ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าทางโรงพยาบาล จะเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำการ "ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป" จะเปิดทำการเฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.00 น ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

         ่

Facebook Comments Box