อายุรกรรม

อายุรกรรมทั่วไป เป็นการป้องกันโรค และ ฉีดวัคซีนต่าง ๆ ในสุนัข เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หัดสุนัข โรคลำไส้อักเสบ โรคตับอักเสบ โรคฉี่หนู และ โรคหลอดลมอักเสบให้คำแนะนำป้องกันโรคและฉีดวัคซีนต่างๆ ในแมว ได้แก่โรคพิษสุนัขบ้า โรคลิวคีเมีย โรคหวัดแมว และ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ให้บริการด้านการรักษาสัตว์ป่วย ทางอายุรกรรมตามระบบต่างๆ เช่นโรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบขับถ่ายปัสสาวะ โรคระบบฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ และ โรคติดเชื้อ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยต่าง ๆ เพื่อการวินิจฉัยที่สมบูรณ์แบบอาทิเช่น หน่วยทัศนวินิจฉัย ห้องปฏิบัติการ ทางโลหิต และ เคมีวิทยา ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยาทำการรักษาสัตว์ป่วยทั้งแบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ มุ่งเน้นการใช้มาตรฐานทางวิชาการระดับสากลในการวินิจฉัย รักษา ตลอดจนดูแลโรคในสัตว์ป่วย รวม ทั้งเป็นสถานที่ในการฝึกทางคลินิกปฏิบัติสัตว์เลี้ยงสำหรับนักศึกษาในการเรียนระดับคลินิก ใช้เป็นสถานที่ในการทำงานวิจัย ด้านคลินิก เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการวินิจฉัย รักษา ป้องกัน และ ดูแลสัตว์ป่วย

ติดต่อเรา