Akkhraratchakumari Veterinary College

ภาพบรรยากาศนักศึกษาปี 4 ฝึกสุนัขในโครงการฝึกสุนัขวิทยาลัยสัตวแพทยฯ

ตามที่ได้มีการจัดตั้งโครงการบ้านรักษ์สุนัขของมหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์พักพิงสุนัขที่มีสุนัขไร้บ้าน
อยู่ในความดูแลกว่าสี่ร้อยตัวเป็นศูนย์พักพิงสุนัขภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานฯ โดยจะเป็นศูนย์ที่รับสุนัขไร้บ้านมาดูแลเพื่อรอการหาบ้านใหม่ ทางวิทยาลัยฯ จึงได้จัดตั้งโครงการเพื่อฝึกสุนัข นำโดย อาจารย์ สพ.ญ.วรกาญจน์ บุญเหาะ ผู้ควบคุมการฝึก และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ช่วย ในปรับพฤติกรรมสุนัขให้พร้อมในการหาบ้านใหม่ และให้ฝึกคำสั่งง่ายๆเพื่อให้สุนัขเชื่อฟังคำสั่ง โดยมีการใช้โรงพยาบาลสัตว์เล็กเป็นสถานที

Total Page Visits: 60

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper matti pibus leo.

ติดต่อเรา