ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการ 3 ปี กับหลักสูตรสัตวแพทย์นานาชาติ ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9 MCOT HD

https://www.youtube.com/watch?v=BL3DYR2FEBA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR16gmD-RBKSNP6hIeu8FJFugJnMxBlZ8fBb6yH0igAutVf5OUiPZPbztcU           ขอขอบคุณรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 MCOT HD ที่ได้เชิญมหาวิทยาลัยลักษณ์เข้าพูดคุยเกี่ยวกับพัฒนาการ 3 ปี กับหลักสูตรนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ กับ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์, ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทย์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ และศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

Read More »

ผวจ.นครศรีธรรมราช หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและศูนย์จัดแสดงสุนัข จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์

          ผวจ.นครศรีธรรมราช หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและศูนย์จัดแสดงสุนัข จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ สามารถรองรับสุนัขจรจัดพักพิงได้ประมาณ 2,500 ตัว วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมหารือการดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและศูนย์จัดแสดงสุนัข จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ นายสุวิชัย โรจน์เสถียร รักษาการแทนคณะบดีสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าสำนักงานจังหวัด โยธาธิการจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 64,660,000 …

Read More »

AVC brought you a good news for pet lovers and pet lovers to-be

         October 29th, 2019 Dr.Rattapan Pattanarangsan was invited as a guest speaker for Walailak University Health Promoting Radio Program ( วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ). Dr.Rattapan Pattanarangsan brought an interesting topic of “A new longevity elixir; house pets”. A talk is based on finding of a newly published paper …

Read More »

ความคืบหน้าโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ม.วลัยลักษณ์

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้มีการวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยมีความมุ่งมั่นก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ในระยะที่ ๑ ประกอบด้วยอากคาร A อาคารอายุศาสตร์ม้าและสัตว์เคี้ยงเอื้อง และการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตย์ทั่วไปโดยรอบ มุ่งเน้นการวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ด้านปศุสัตว์และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ของประเทศและของภูมิภาค

Read More »

ทีมงานคุณภาพ โรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารียินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2561ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชยินดีให้บริการชุมชนด้านสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก และสัตว์เลี้ยงพิเศษทั้งด้านการรักษาด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม กายภาพบำบัด และอื่นๆเปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่  Tel : 075 673 920 Fax : 07567 3903 Facebook : คลิก

Read More »

ประชุมสัมมนา “รู้เท่าทันโรค ฝ่าวิกฤติ โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร”

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาวลัยลักษณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดประชุมสัมมนาแนวทางการควบคุมป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร “ รู้เท่าทันโรค ฝ่าวิกฤติ โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ” โดยมี นายสัตวแพทย์สุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในพิธี ในงานนี้มีผู้เลี้ยงสุกรทั่วนครศรีธรรมราชจำนวน 429 คน เข้าร่วมสัมมนาอย่างคึกคัก และได้เข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อต่างๆ เช่น สถานการณ์ปัจจุบัน มาตราการและแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคของกรมปศุสัตว์ ภาคเอกชน ,การฝ่าวิกฤต ASF งานนี้มีผู้เลี้ยงสุกรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นายโสภณ พรหมแก้ว นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานว่าถึงสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรในภูมิภาคเอเซีย ในปีที่ผ่านมา ทั้งประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านของไทย ล่าสุดมีรายงานว่าเกิดโรครวม 7 ประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคนี้มากยิ่งขึ้น หากมีการระบาดขึ้น และไม่มีการควบคุมป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้เกิดความเสียหาย กระทบต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างมหาศาล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ และภาคเอกชนจะร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดในหัวข้อการประชุมว่า ”รู้เท่าทัน …

Read More »

เชิญเข้าร่วมการสัมนา ในหัวข้อ One Day Work shop: Tip & Trick for Abdominal Ultrasound Diagnosis

เรียนเชิญนายสัตวแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมการสัมนาในหัวข้อ One Day Work shop: Tip & Trick for Abdominal Ultrasound Diagnosisโดย Dr. Stefan Unterer อาจารย์พิเศษ จาก ประเทศเยอรมันในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รีบสมัครด่วน ราคาเพียง 1,800 บาท(รวมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ) สมัครผ่าน QR code ด้านล่างได้เลยค่าสนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 075-673-902

Read More »

เมื่อน้องหมาน้องแมวที่บ้านป่วย ควรทำอย่างไร ???

เมื่อน้องหมาน้องแมวที่บ้านป่วย ควรทำอย่างไร ??? 1. ให้ดูว่าเป็นภาวะฉุกเฉินหรือไม่ ?– ภาวะฉุกเฉิน ได้แก่>>> ไม่ได้สติ อ่อนแรง เหงือกซีด มีไข้สูงมากกว่า 104 F มีเลือดออกไหลไม่หยุด หายใจลำบาก ลิ้นเป็นสีม่วง2. หากเป็นภาวะฉุกเฉิน ให้รีบพามาพบสัตวแพทย์ด่วน3. หากไม่เป็นภาวะฉุกเฉิน แต่สัตว์มีอาการซึม ไม่ทานอาหาร>>> ให้พามาพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาเท่านั้น****>>> **ไม่แนะนำให้รักษาหรือวินิจฉัยเอง หรือป้อนยาเอง เนื่องจากอาจทำให้สัตว์มีอาการแย่ลงและเสียชีวิตได้4. เมื่อได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์ ควรซักถามเรื่องการดูแล ป้อนยา และป้อนอาหารอย่างละเอียด เพื่อให้สัตว์ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี และหายจากอาการป่วยได้เร็วขึ้น สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 075-673-902หรือ Inbox เข้ามาสอบถามการรักษากับคุณหมอได้ค่ะ

Read More »

Walailak University congratulated with the new President of Veterinary Council of Thailand

Prof.Dr.Sombat Thamrongthanyawong, President of Walailak University and Asst. Prof. Dr. Peerasak Sutthiyothin, Acting for Dean of Akkhraratchakumari Veterinary College were the host dinner with Asst. Prof. Dr. Tawatchai Sakpuaram on occasion of the new position, President of Veterinary Council of Thailand at Lin-fa Chinese Restaurant, the Sukosol hotel, Bangkok on 26th …

Read More »