สาส์นจากผู้อำนวยการ


           " สวัสดีครับ ท่านผู้รักสัตว์เลี้ยง ทุกท่าน โรงพยาบาลสัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทย์ อัครกุมารี มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ยินดี บริการรับใช้ ดูแล สัตว์เลี้ยง ของท่านเหมือนลูกหลานของเรา บริการด้วยความเอาใจใส่ ของหมอ และ ทีมงาน มีเครื่องมือ พร้อมให้บริการ และกำลัง จะมีสินค้า ที่น่ารัก มาให้ทุกๆท่าน เลือก ซื้อ ในลำดับถัดไปจากนี้อีกไม่นาน เราจะมีโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ให้บริการควบคู่ไปกับ โรงพยาบาลสัตว์เ ล็ก "


                                                                                                                                                                                                        ขอบคุณทุกๆท่านที่มาใช้บริการ
                                                                                                                                                                                                    นายสัตวแพทย์ อิทธิเดช วิเชียรรัตน์

ประสบการณ์การทำงาน

- รักษาการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสัตว์วิทยาลัยสัตวแพทย์อัครกุมารี มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
- เจ้าของกิจการ ร้านขายยาสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ ในเครืออิทธิเดช กรุ๊ป ประกอบด้วยโรงพยาบาลสัตว์ นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสัตว์สุราษฎร์ธานี ร้านอิทธิเดชสัตวแพทย์ หัวไทรสัตวแพทย์ และ ขนอมรักสัตว์
- อาจารย์ประจำ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันการเรียนรู้เพื่อปองชน
ตำแหน่งทางสังคม

- คณะกรรมการ มีส่วนร่วม ภาคประชาชนของอัยการจังหวัด นครศรีธรรมราช
- นายกสโมสรโรตารี นครศรีธรรมราช ปี บริหาร 2543-2544
- ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30 รวม 8 ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธร สภ.ชะเมา - คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช - ที่ปรึกษา ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
Facebook Comments Box