เรื่องอื่นๆ

สาส์นจาก ผู้อำนวยการ

สาส์นจากผู้อำนวยการ            ” สวัสดีครับ ท่านผู้รักสัตว์เลี้ยง ทุกท่าน โรงพยาบาลสัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทย์ อัครกุมารี มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ยินดี บริการรับใช้ ดูแล สัตว์เลี้ยง ของท่านเหมือนลูกหลานของเรา บริการด้วยความเอาใจใส่ ของหมอ และ ทีมงาน มีเครื่องมือ พร้อมให้บริการ และกำลัง จะมีสินค้า ที่น่ารัก มาให้ทุกๆท่าน เลือก ซื้อ ในลำดับถัดไปจากนี้อีกไม่นาน เราจะมีโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ให้บริการควบคู่ไปกับ โรงพยาบาลสัตว์เ ล็ก ”                                                                                                                                             …

Read More »