COVID-19 – ไวรัสโคโรนาในอำเภอท่าศาลา


0


          สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 13 มิถุนายน 2564 อัพเดท เวลา 20.00 น.
มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 14 คน
ตำบลท่าศาลา 6 คน
ตำบลท่าขึ้น …

Read More

อภิปรายแนวโน้มแผนงานวิจัยระดับแนวหน้าในภาคเอกชน


0

          ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์ กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรม และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท กรีน อินโนเวทีฟไบเทคโนโลยี จำกัด ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรในกิจกรรมอภิปรายงานวิจัยและแผนการวิจัยระดับแนวหน้าในสาขาสัตวแพทย์แก่คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางานวิจัย และเทรนด์งานวิจัยในปัจจุบันนี้ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการสร้างงานวิจัยแก่บุคคลากรวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีได้เป็นอย่างยิ่ง

Read More

รพส. เปิดบ้านต้อนรับสัตวแพทย์ จัดอบรมการศัลยกรรมด้วยวิธีผ่าตัดส่องกล้องพื้นฐาน


0

         โรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เปิดบ้านต้อนรับทีมสัตวแพทย์ จัดอบรม หัวข้อการศัลยกรรมด้วยวิธีผ่าตัดส่องกล้องพื้นฐานและการทำหมันสุนัขเพศเมียด้วยวิธีการผ่าตัดส่องกล้อง เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับเป็นเกียรติ จาก Dr. Elise Robertson การอบรมครั้งนี้ทำให้สัตวแพทย์ได้รับความรู้ที่เต็มเปี่ยม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาต่อไป โรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เปิดบ้านต้อนรับทุกท่าน และหวังว่าจะได้เปิดคอร์สอบรมดีๆ แบบนี้ต่อไปในอนาคตขึ้น

Read More

ประชุมโรงพยาบาลสัตว์เพื่อระดมความคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ


0

         เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมโรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ คลินิก น.สพ. ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร รักษาการแทนคณบดีและน.สพ.อิทธิเดช วิเชียรรัตน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ประชุมหารือเพื่อระดมความคิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการ การเพิ่มศักยภาพในงานบริการ ร่วมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Read More

Work shop การวินิจฉัยโรคภายในช่องท้องด้วยเครื่องอัลตราซาวด์


0

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ม.วลัยลักษณ์ ได้จัดอบรมวินิจฉัยโรคภายในช่องท้องด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ หัวข้อ One Day Work shop: Tip & Trick for Abdominal Ultrasound Diagnosis ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ม.วลัยลักษณ์ โดย Dr. Stefan Unterer อาจารย์พิเศษ จากประเทศเยอรมัน แก่คณะสัตวแพทย์ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช …

Read More